Tagged :bán băng tải xích

Băng tải xích trong dây chuyền

Danh mục: Tin tức
Giá:
Băng tải dây chuyền là một loại hệ thống băng tải để di chuyển các vật liệu thông qua các dây chuyền sản xuất. Các chuỗi được sắp xếp theo phương tiện của một chuỗi liên tục, có thể mang theo một số mặt dây chuyền độc đáo. ...
Chi tiết