Tagged :băng tải nghiêng

Băng tải xích nhựa Intech Việt Nam

Danh mục: Tin tức
Giá:
Dây chuyền băng tải xích nhựa là một thiết bị đặc biệt được sử dụng nhiều trong sản xuất chủ yếu là ánh sáng, chế biến thực phẩm công nghiệp. nhà máy sản xuất nhựa loại trồng trọt, ngư rác thực phẩm, bánh kẹo, tổ chức trong khu vực đánh ...
Chi tiết