Tagged :băng tải xích nhựa

Băng tải xích trong dây chuyền

Danh mục: Tin tức
Giá:
Băng tải dây chuyền là một loại hệ thống băng tải để di chuyển các vật liệu thông qua các dây chuyền sản xuất. Các chuỗi được sắp xếp theo phương tiện của một chuỗi liên tục, có thể mang theo một số mặt dây chuyền độc đáo. ...
Chi tiết

Băng tải nhiều tầng intech việt nam cung cấp

Danh mục: Tin tức
Giá:
Băng tải nhiều tầng Intech VN cho phép tùy chọn để mở rộng dòng tải lên. Hoàn hảo cho giao hàng và hệ thống cất đi hoặc hệ thống kiểm tra, chưa hoàn thành hoặc chưa đóng gói có thể được giao vào một băng tải, sau đó ...
Chi tiết

Băng tải xích nhựa Intech Việt Nam

Danh mục: Tin tức
Giá:
Dây chuyền băng tải xích nhựa là một thiết bị đặc biệt được sử dụng nhiều trong sản xuất chủ yếu là ánh sáng, chế biến thực phẩm công nghiệp. nhà máy sản xuất nhựa loại trồng trọt, ngư rác thực phẩm, bánh kẹo, tổ chức trong khu vực đánh ...
Chi tiết