Tagged :bang tai xich

Băng tải xích trong dây chuyền

Danh mục: Tin tức
Giá:
Băng tải dây chuyền là một loại hệ thống băng tải để di chuyển các vật liệu thông qua các dây chuyền sản xuất. Các chuỗi được sắp xếp theo phương tiện của một chuỗi liên tục, có thể mang theo một số mặt dây chuyền độc đáo. ...
Chi tiết

Băng tải nhiều tầng intech việt nam cung cấp

Danh mục: Tin tức
Giá:
Băng tải nhiều tầng Intech VN cho phép tùy chọn để mở rộng dòng tải lên. Hoàn hảo cho giao hàng và hệ thống cất đi hoặc hệ thống kiểm tra, chưa hoàn thành hoặc chưa đóng gói có thể được giao vào một băng tải, sau đó ...
Chi tiết

Băng tải xích chất lượng cao của Intech

Danh mục: Tin tức
Giá:
Trong ngành công nghiệp cơ khí, chế tạo máy móc thì để tiết kiệm công sức của người lao động cũng như hỗ trợ cho các quy trình sản xuất được diễn ra nhanh chóng thì các doanh nghiệp thường sử dụng băng tải xích chất lượng cao.
Chi tiết