Tagged :may ep mia vt-05

Máy ép mía Việt Thống VT-05

Máy ép mía Việt Thống VT-05

Danh mục: Máy ép mía
Giá:
Máy ép mía VT-05 là một trong các sản phẩm máy ép mía mới nhất của Việt Thống chúng tôi. Máy có hệ thống bánh xe cho phép dễ dàng di chuyển. Sản phẩm máy ép mía VT-05 sử dụng động ...
Chi tiết