Tagged :tron bo may ep mia

Trọn bộ máy ép mía Việt Thống

Trọn bộ máy ép mía Việt Thống

Danh mục: Máy ép mía
Giá:
Bộ máy ép mía của Việt Thống ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh nước mía của nhiều khách hàng trong và ngoài thành phố. Sản phầm bộ máy ép mía gồm  máy ép mía, máy ép miệng ly, tủ kính..với hệ thống khung ...
Chi tiết